Wyszukiwarka Kategoria
WSPÓŁCZYNNIK ZMIENNOŚCI AKCJIWSPÓŁCZYNNIK ZMIENNOŚCI AKCJI

Współczynnik zmienności akcji umożliwia wprowadzenie podstawowej zasady inwestowania w papiery wartościowe, zwanej zasadą maksimum zysku i minimum ryzyka. Zgodnie z nią należy przyjąć, że racjonalne inwestowanie to takie, które jednocześnie prowadzi do maksymalizacji stopy zysku i minimalizacji ryzyka.
W praktyce pogodzenie tej zasady jest niemożliwe. Akcje o dużej stopie zwrotu są z reguły bardziej ryzykowne, a akcje o niskim ryzyku mają niską stopę zwrotu. Współczynnik zmienności akcji jest właśnie próbą wyjścia z tej niedogodnej dla inwestora sytuacji. Formalnie wyznacza się go według następującego wzoru:gdzie:
- współczynnik zmienności akcji,
S - odchylenie standardowe akcji,
R - stopa zwrotu akcji.

Tak zdefiniowany współczynnik jest relatywną miara ryzyka względem stopy zwrotu. Przyjęcie tej miary za narzędzie podejmowania decyzji wynika z założenia, że inwestor zgodzi się na poniesienie dodatkowego ryzyka w zamian za obietnicę wyższego zysku. Interpretacja współczynnika zmienności akcji jest następująca: określa on, jakie ryzyko przypada na jednostkę stopy zwrotu akcji. Należy inwestować w papiery wartościowe takich spółek, dla których współczynnik zmienności losowej jest jak najmniejszy. Jest to zasada minimalnego ryzyka względem zysku.
Wadą współczynnika zmienności akcji jest to, że może być stosowany jedynie dla dodatniej i różnej od zera stopy zwrotu. Gdyby stopa zwrotu była ujemna, to współczynnik również przyjmie wartość mniejszą od zera i będzie preferował akcje o ujemnej stopie zwrotu w stosunku do akcji o dodatniej stopie. Prowadząc analizę zmian tego współczynnika w czasie i porównując go z innymi spółkami, uzyskuje się cenne informacje o opłacalności inwestycji w akcje danej spółki z perspektywy rynku. Aby móc korzystać z tego współczynnika również w przypadku ujemnej stopy zwrotu, można wprowadzić pojęcie zysku względnego, który jest odwrotnością współczynnika zmienności akcji:gdzie:
W – współczynnik zysku względnego akcji,
S – odchylenie standardowe akcji,
R – stopa zwrotu akcji.

W praktyce należy preferować te papiery wartościowe, dla których współczynnik zysku względnego akcji jest maksymalny. Jedyna sytuacja, gdy nie można skorzystać z tej miary, to przypadek papieru wartościowego o zerowym ryzyku, co się nie zdarza w praktyce giełdy.
Ocena
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?